Logga in
Logga in

Mer sulfidjord än väntat när vi bygger Norrbotniabanan

Längs Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå och Dåva finns mer sulfidjord än vad vi beräknat. Vi behöver nu utreda hur överskottsmassorna kan hanteras på bästa sätt.

Vi har upptäckt under bygget att det finns ungefär dubbelt så mycket sulfidjord än vad vi beräknat längs sträckan Umeå–Dåva. Eftersom jorden potentiellt kan förorena miljön behöver den hanteras särskilt.

– Det innebär exempelvis att vi behöver frakta bort och deponera den. Det i sin tur innebär kostnadsökningar. Däremot är det av största vikt att den hanteras på det sätt som är bäst för miljön, säger Richard Österbacka, enhetschef på Norrbotniabanan.

Längs Norrlandskusten är sulfidjord vanlig, och ligger den orörd utgör den sällan ett problem. Men eftersom jorden kan innehålla höga halter av svavel och andra tungmetaller kan den förorena miljön om den hanteras på fel sätt.

– Överskottet vi stött på gör att all sulfidjord inte kan hanteras inom ramen för den miljöprövning som tidigare har gjorts. Alla massor ryms exempelvis inte i de bullervallar som ska byggas. Vi jobbar med att utreda hur överskottet av sulfidjord bäst ska hanteras, för att kunna landa i en långsiktig lösning med stor omsorg om miljön, förklarar Richard.