Logga in
Logga in

Norrbotniabanan genomför geotekniska undersökningar norr om Skellefteå

Nu undersöker vi markförhållandena från Skellefteå upp till länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län. Målsättningen är att få fram ett viktigt underlag till beslutet om var järnvägen ska placeras.

De geotekniska undersökningarna påbörjas nu under det här året och pågår fram till mars 2024. Målsättningen är att fastställa förhållanden för jord, berg och grundvatten.

– När vi tar fram järnvägsplanen utreder vi vart järnvägslinjen ska placeras inom korridoren. Det här är bara ett av flera geotekniska arbeten vi kommer att göra i det här området. Totalt sett kommer resultatet av undersökningarna ge oss ett av flera viktiga underlag för att fatta beslut om var järnvägen ska placeras inom korridoren, förklarar Sofia Jonsson, projektledare.

Som en del i arbetet kommer vi sätta ut grundvattenrör för att mäta grundvattennivåer. Vi kommer också packa snön på myrar med bandvagn för att tjälen ska tränga ner i marken och skapa en stabil grund för de tunga borrmaskinerna.

– På sommaren går det inte att göra den här typen av undersökningar, då kör maskinerna fast. En annan fördel med att göra det på vintern är att vi påverkar mark och växtlighet mindre, säger Sofia.