Logga in
Logga in

Norrbotniabanan gör flera arkeologiska undersökningar i sommar

En viktig del i arbetet med Norrbotniabanan är att dokumentera och tillvarata fornlämningar. I sommar genomför vi flera arkeologiska undersökningar, där vi bland annat tittar på gravplatser och boplatser.

När vi planerar järnvägen undviker vi intrång i kulturmiljöer, såsom fornlämningar i största möjliga mån. Men när ett intrång inte kan undvikas är det vår uppgift att se till att fornlämningen dokumenteras och att den information som den gömmer tas tillvara.

– Fornlämningarna berättar exempelvis om hur forna människor levde, hur de nyttjade markerna och vilka kontaktnät som fanns då. Man kan se det som ett arkiv före det skrivna ordet, som arkeologerna läser av. Det vi bevarar ger framtiden möjlighet att hitta ny information, eftersom undersökningsmetoder ständigt utvecklas, säger Ann-Christin.

På sträckan Dåva–Skellefteå finns nära 30 lämningar som vi kommer undersöka och dokumentera.

– Det kanske mest intressanta området denna säsong är Junkboda som innehåller en grav, ett så kallat långröse. Ett annat område som undersöks i år är en gammal gårdstomt inne i Skellefteå. Mellan Skellefteå och Luleå vet vi ännu inte hur fornlämningsbilden ser ut, utan vi kommer genomföra utredningar på den sträckan i sommar för att få en bättre bild, förklarar Ann-Christin Burman, kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

Det mesta av arbetena kommer pågå i slutet av augusti, där målsättningen är att studera olika områden för att fastställa storleken på de olika fornlämningarna och vad de innehåller.

­– Vi har påbörjat avverkning på vissa områden, och förundersökningarna för flera områden kommer komma igång i augusti. Utifrån vad man hittar i det skedet kan man gå vidare och göra så kallade slutundersökningar där man gör större utgrävningar, förklarar Ann-Christin.