Logga in
Logga in

Norrbotniabanan utför fältarbeten vid Skelleftebanan söder om Boliden

När vi bygger Norrbotniabanan bygger vi 27 mil ny järnväg – men det påverkar också befintlig Skelleftebana. Nu gör vi geotekniska undersökningar för att kunna bygga en mötesstation i Södra Grundfors, söder om Boliden.

När vi börjar trafikera Norrbotniabanan upp till Skellefteå men sträckan Skellefteå–Luleå ännu inte är färdigställd kommer vi behöva leda om trafiken från Norrbotniabanan ut på Skelleftebanan. För att det ska vara möjligt behöver vi bygga en mötesstation på Skelleftebanan. 

– Det finns i dagsläget en driftplats vid Finnforsfallet. Den används inte idag och klarar heller inte kraven för att nyttjas för tågmöten. Av den anledningen kommer den att rivas. Istället kommer vi att anlägga en ny mötesstation i Södra Grundfors, säger Sofia Hörnblad Klug, projektledare. 

Just nu har naturvärdesinventeringar genomförts för att kartlägga vilka naturvärden vi behöver ta hänsyn till i området. Under kommande veckor kommer vi också göra geotekniska undersökningar.

– Det gör att vi får bättre kunskap om markens bärighet. Under vecka 42–44 kommer man kunna se fältarbetare ute i terrängen i området, säger Sofia.

Utreder buller och vibrationer

Eftersom att mängden trafik kommer öka på Skelleftebanan när trafiken från Norrbotniabanan ska ledas ut där genomför vi också en utredning avseende buller och vibrationer.

– Vi kommer se en ökning av antalet tåg på Skelleftebanan, från 4 till ca 20 per dag. Av den anledningen behöver vi utreda eventuell ökad buller- och vibrationspåverkan på sträckan mellan Skellefteå och Bastuträsk, för att fastställa om och var vi behöver göra förbättrande åtgärder, förklarar Sofia.

Här kommer den nya mötesstationen anläggas.