Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok - grundläggning och sista bantrumman

Nu lägger vi snart april till handlingarna och med det lägger vi också den sista bantrumman. Vi borrar också stålpålar för en av broarna vid Tavelån för att förstärka marken.

Grundläggningen är i full gång vid en av broarna vid Tavelån. Här borrar vi ner stålpålar som vi sedan gjuter fast i berg. Detta gör vi för att förstärka marken, då geotekniska undersökningar visat att marken har dålig bärighet. Säkerhetstänket är högt under denna del av bygget, och för att grundläggarna ska stå stadigt använder vi oss av spont på bägge sidorna av ån, samt stockmattor och körplåtar. Vi jobbar också noggrant med planeringen och förberedelser inför de moment som ska utföras.

Här syns järnvägslinjen med riktning mot öst. Här kommer järnvägsbanken att anläggas, och till höger i bild syns de bullerplanksfundament och ledningsfundament som vi anlagt under vårvintern.

Här schaktar vi för brunn och trumläggning för Umeå Energis nya skyddsledning. Den läggs som en förberedande åtgärd och ska finnas för framtida bruk vid en eventuell expandering av bostäder norr om järnvägslinjen. På så vis behöver inte järnvägsbanken rivas för att eventuellt bostadsområde ska kunna byggas.

Sista bantrumman är snart på plats. Eftersom snön smälter är det stundtals väldigt blött i området. Det innebär att vi får pumpa undan mycket vatten. Men vi jobbar på allt eftersom, och snart är vi i mål.

På den södra delen av sträckan lägger vi också dränering, men än så länge är det för mycket snö för att påbörja flera planerade moment. Men om ett par veckor kommer på starta upp flera efterlängtade projekt, som exempelvis en damm vid godsbangården, bullervallar och stora gjutningar av farbanor.