Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok - erosionsskydd och gjutning

Markarbetena tar semester veckorna 29-31 men broarbetena fortsätter över sommaren. Efter semestern kommer vi att ha full fokus på att få klart för trafikpåsläpp på tre vägbroar, vilket kommer att ske under hösten 2023.

Här ser vi det färdiga resultatet av avtäckningen som vi har lagt på ett erosionsskydd på Norra tunnelpåslaget. Man lägger avtäckning på gruset för att det ska förhindra att ogräs och olika buskar börjar växa i erosionsskyddet.

Sista veckan för många på jobbet innan semester, och det avslutar vi med en gjutning för lastfördelning på pålskallar. Marken vid bro 792 Tavelån behöver förstärkas upp så därför gjuter vi pålar i marken, för att sedan som på bilden gjuta en pålplatta. Detta är för att vikten ska fördela sig jämnt över ytan. Pålplattorna ska sedan fyllas över med olika fraktioner på materialet, det ska även på geodukar.