Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok – erosionsskyddar skärningen

Både skydd mot erosion i järnvägslinjen och skydd mot vattenflöden har varit viktiga arbeten i juni. Vi installerar också pumpar till en pumpstation.

Här lägger en grävmaskin erosionsskydd över skärningen. Erosionsskyddet ska läggas över hela skärningen för att säkerställa att schakten inte eroderar ner mot järnvägen. Det är en omfattande yta som ska täckas och eftersom skärningen är så djup så behöver grävmaskinen arbeta sig uppåt för att kunna nå och arbeta säkert.

Här schaktar vi för att bygga klart dammen på godsbangården. Dammen är till för att skydda mot vattenflödet från Storraningsbäcken och myrmark från närbelägen skog.

Vi har också jobbat med att placera pumparna i pumpstationen. Den ska snart ska genomgå besiktning innan den kan tas i drift. Varje pump väger 170 kg. Därför hanterar vi pumparna noggrant och sänker ned dem med hjälp av en kraftfull hjulgrävare.