Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok – legobygge i enormt format

Vi fortsätter hösten med flera olika arbeten på sträckan Umeå – Dåva. Bland annat asfalterar vi inför en besiktning och lyfter långa fackverkare på plats, likt ett lego i enormt format.

Här asfalterar vi en av vägarna från E4 in mot Dåva. Nästa vecka ska sträckan besiktas, och innan dess jobbar vi med asfalteringen, räcken, stödremsor, linjemålning och sprutsådd.

Här syns dammen som vi anlägger vid Ersforsen. Den kommer ta hand om dräneringsvatten som kommer att komma från bland annat tunneln när den är i drift. Dammen byggs med en bentonitmatta i botten, sedan lägger vi på kross och en växtmatta i början av den. Sedan kommer vattenmängden regleras med en markbrunn.

Den här långa fackverkaren hjälper oss att forma broformen. Det är som ett legobygge i storlek XXL när dessa lyfts på plats. Därefter kommer vi att bygga en träform som betongen för bron gjuts i.

Vi fortsätter arbetet med att sätta bullerplanksstolpar vid järnvägslinjen. Här jobbar vi också med att städa och jämna ut slänterna.