Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok - februari

Under februari har vi fortsatt jobbet med att sätta bullerplanksfundament, totalt ska vi sätta cirka 190 stycken. Därefter ska bullerplank fästas på. Detta görs för att minimera buller när järnvägen är i drift.

Vi fortsätter också jobbet för vägbro 645, där vi nu armerar och bygger. Vi schaktar torv och lös morän vid Dåva.  

För att kunna grundlägga för järnvägsbron som går över Tavelån vid Ersforsen fortsätter vi också schakta där för fullt.

 

 

Väg 645

Här arbetar vi på vägbro 645. Vi armerar stöd och bygger form. När vi är klara kommer tåget åka under bron och väg 645 dras om så den går uppe på bron.

Schakt av torv vid Dåva

Daniel schaktar torv och lös morän vid Dåva. Detta underlag gräver vi bort för att det är ett för svagt att bygga järnvägen på. Detta är den sista sträckan som vi markförstärker på den här etappen. Till våren kommer järnvägsbanken att ta form.

Kross av berg

Här på krossplanen arbetar maskiner med att krossa berg till olika sorters grus. Berget kommer från olika delar av sträckan där vi behövt spränga bort det. Det krossade gruset används sedan på olika delar av sträckan, exempelvis där vi grävt ut torv och lös morän.

Bullerplanksfundament

Här arbetar vi med att sätta bullerplanksfundament. Det ska ställas cirka 190 stycken fundament som vi sedan kommer fästa bullerplank på. Som i så mycket annat krävs samarbete för att det ska bli bra. På bilden ser du en yrkesarbetare som drar till en fundamentsbädd, en mättekniker som mäter att fundamentet hamnar rätt, och en grävmaskinist som hjälper att lyfta dit det tunga fundamentet.

Schakt vid järnvägsbron över Tavelån

Här schaktar vi för fullt. Det gör vi för att vi ska kunna grundlägga för järnvägsbron som går över Tavelån vid Ersforsen. Dumprarna står på rad för att köra iväg massor.