Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Norrbotniabanans järnvägsterass mellan Ersboda och Dåva tar form

Mellan Umeå och Dåva pågår arbetet för fullt med att bygga Norrbotniabanan. Järnvägsterassen mellan Ersboda och Dåva är till stora delar färdigställd.

Järnvägsterassen är den markyta som vi kommer bygga järnvägen på. I det arbetet med bygget av Norrbotniabanan i Umeå har det hänt mycket och mellan Ersboda och Dåva är järnvägsterassen till stora delar färdigställd.

– Järnvägsterassen är väldigt viktig. Innan vi bygger spåret och signalsystemet behöver vi se till att marken har bra bärighet, ligger i rätt nivå och inte ha för stor lutning. Så rakt och plant som möjligt, förklarar Richard Österbacka, projektledare på Trafikverket.

Vilket arbete som behöver genomföras för järnvägsterrassen ser olika ut för olika delar, helt beroende på hur markförhållandena är.

– På en del ställen behöver massor schaktas ur, för att på andra ställen behöva fyllas på. Har marken dålig bärighet behöver den förbättras genom att exempelvis trycka ner pålar i marken för att göra den stabilare, berättar Richard. 

Arbetet är komplext, och ännu finns några steg kvar innan terrassen blir helt klar för den här sträckan. Även broarna som ska ta tåget över Tavelån behöver färdigställas, samt de vägar som järnvägen passerar.