Logga in
Logga in

Ny upphandling av Norrbotniabanans tunnel i Umeå

En ny säkerhetsbedömning innebär att upphandlingen av Norrbotniabanans tunnel i Umeå måste göras om. Det förskjuter tidplanen på delsträckan mellan Umeå och Dåva, men påverkar inte Norrbotniabanan i sin helhet.

En uppdaterad säkerhetsbedömning ger förändrade förutsättningar för upphandlingen av Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget i Umeå. Den nya säkerhetsbedömningen medför vad som kallas för en icke oväsentlig förändring av förutsättningarna för upphandlingen av entreprenaden.

– Förändringen gör hanteringen av säkerhetsskydd enklare och öppnar upp för fler entreprenörer att delta i upphandlingen, berättar Erik Storvall, projektledare på Trafikverket.

Enligt lagen om offentlig upphandling innebär en sådan förändring krav på att upphandla entreprenaden på nytt. Att upphandlingen behöver göras om kommer att påverka tidplanen för delsträckan mellan Umeå och Dåva, men det kommer inte påverka sluttiden för Norrbotniabanan i sin helhet.

– Som lagen ser ut måste upphandlingen nu göras om. Vi kommer att göra vad vi kan för att påskynda processen så mycket som möjligt, men vi ser att det kommer att medföra en förskjutning av prognosen för trafikstart på sträckan mellan Umeå och Dåva på ett år eller mer. Tidplanen för Norrbotniabanan i sin helhet kommer däremot inte att påverkas, säger Erik.

För att kunna svara i detalj på vilka förseningar det här kan medföra för den här sträckan behöver vi titta närmare på hur det påverkar arbetet i stort.

– Det beror delvis på hur lång tid själva upphandlingen tar men det beror också på hur det kan komma att påverka tidplanen i övrigt. Vissa moment när vi bygger tunneln är tidskänsliga och behöver genomföras under vissa tider på året, förklarar Erik.