Logga in
Logga in

Passage för stora och små tar form i byggandet av Norrbotniabanan

Nu har vi genomfört en omfattande gjutning för en av broarna längs Norrbotniabanans sträckning. Vi gjöt farbanan för en unik bro i Umeå som ska rymma både vandringsled för friluftsliv, vattendrag, viltpassage och väg.

Det är en stor bro som nu byggs i Umeå för Norrbotniabanan. Den ska rymma många funktioner och mäter därför hela 29 meter i bredd, vilket motsvarar ungefär 6 bilar på rad. Storleken innebär ett omfattande arbete vid gjutning där fyra betongpumpar pumpade de 2000 kubik betong som behövdes.

– Det här var för många inblandade den största gjutningen som de varit med om. På grund av sin storlek har den ute i byggbarackerna fått namnet 'Paddan', berättar Axel Olofsson, byggledare Norrbotniabanan.

Bron är avsedd att säkerställa passage för både vilt, människa och vattendrag. I framtiden kommer Storranningsbäcken rinna över järnvägen via bron för att ansluta nedströms till sitt läge som den har idag.

– Det är en bro med många funktioner och är unik på det sättet, säger Axel Olofsson, byggledare Norrbotniabanan.

Att värna om djur och natur är en viktigt del i arbetet med järnvägen.

– Genom att leda Storranningsbäcken över bron möjliggör vi vattendragets naturliga funktion och vi kan bevara en biologisk mångfald. Samtidigt säkerställer vi att vilt kan passera och förflytta sig mellan olika områden på ett säkert sätt, berättar Jonas Jonsson, miljöspecialist på Norrbotniabanan.

Via bron kommer du i framtiden kunna vandra över järnvägen till friluftsområdet vid Hamptjärnsstugan och fortsätta Tavelsjöleden mot Tavelsjö.