Logga in
Logga in

Så kan Norrbotniabanans tågstation i Robertsfors komma att se ut

När Norrbotniabanan ska byggas genom Robertsfors kommer Trafikverket bland annat bygga ny skjutbana, bro över Dalkarlsån och regionaltågsstation. Nu finns nya bilder som visar hur det kan komma att se ut.

Målsättningen är att den nya regionaltågsstationen kommer vara en ljus, trygg och välkomnande entré. Hissar och trappor ska finnas lättillgängligt och det ska vara enkelt att orientera sig mot samhället.

– Vi jobbar vidare med en lösning där vi får ett stort ljusinsläpp från öppningen i taket, förklarar Jonny Bäck, projekteringsledare för Norrbotniabanan.

För lokalgatan som kommer gå under järnvägen planeras ett gångfartsområde som kan ses som en delad yta.

– Det blir en yta där man får köra i gångfart och gående ges företräde. Tanken är att skapa känslan av en torgmiljö där alla kan vistas, förklarar Jonny.

Ny skyttebana och förslag på bro över Dalkarlsån

Idag finns en skyttebana vid Ånäset, men när Norrbotniabanan byggs kommer den behöva flyttas. I samråd med skytteföreningen har vi kommit fram till ett förslag där den nya skyttebanan förflyttas till den östra sidan av järnvägen.

– Vi gör så gott vi kan för att återskapa en skyttebana som motsvarar den som finns idag, säger Jonny.

För bron över Dalkarlsån har 13 förslag studerats och vi kommer nu jobba vidare med två snarlika utformningar av bron som tar stor hänsyn till landskapet.

– Bägge alternativen som vi jobbar vidare med har långa spann på brostöden. Anledningen till det är att vi vill påverka vattendraget så lite som möjligt och undvika att sätta brostöd i vattnet, förklarar Jonny.