Logga in
Logga in

Samråd, Ratuån

Vi har sammanställt hur vi bedömer att Ratuån i Robertsfors kommun påverkas av de åtgärder som behöver genomföras när vi bygger järnvägen. Vi bjuder därför in till samråd för att ta del av dina perspektiv och synpunkter.

Syftet med samråden är att ge och få information från särskilt berörda, allmänheten, myndigheter och organisationer. Den information du har om förhållanden inom det berörda området är en viktig del för vårt fortsatta arbete. De synpunkter som lämnas in blir ett stöd i projekteringsarbetet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt och kommer att utreda åtgärder för att minska de störningar som uppstår.

Det här informerar vi om

I samrådsmaterialet förklarar vi hur vi bedömer att Ratuån i Robertsfors kommer att påverkas av de åtgärder vi planerar att genomföra när vi bygger järnvägen.

De arbeten vi planerar innefattar bland annat anläggningen av en järnvägsbro över Ratuån och omledningen av ett mindre vattendrag om båda sidor av järnvägen norr om Ratuån. 

Tid
Samrådet pågår digitalt mellan den 12 juni – 7 juli, 2023.

Underlag
Samrådsunderlaget finns tillgängligt från och med 12 juni på webben. Du hittar det genom att gå in på länken ”Dokument och handlingar” som du hittar nedanför, och klicka sedan på fliken ”Gryssjön – Robertsfors”. En skriftlig inbjudan till samrådet har också skickats till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Synpunkter
Fram till den 7 juli kan du lämna synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även skicka dina synpunkter med brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2022/14609 .

Lämna dina synpunkter senast den 7 juli. Ange ärendenummer TRV 2022/14609.