Logga in
Logga in

Samråd, vattenverksamhet, Bure älv

Vi har sammanställt hur vi bedömer att Bureälven påverkas av åtgärder vi behöver genomföra när vi bygger en ny bro över älven. Vi bjuder därför in till samråd för att ta del av dina perspektiv och synpunkter.

De arbeten vi planerar innefattar att anlägga en cirka 200 meter lång balkbro över Bureälven. Vattenverksamheten innebär att två brostöd för kommande bro anläggs inom vattenområdet för Bureälven. Under byggskedet kommer vi att anlägga en tillfällig passage över älven.

Syftet med samråden är att ge och få information från särskilt berörda, allmänheten, myndigheter och organisationer. Den information du har om förhållanden inom det berörda området är en viktig del för vårt fortsatta arbete. De synpunkter som lämnas in blir ett stöd i projekteringsarbetet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt och kommer att utreda åtgärder för att minska de störningar som uppstår.

Tid
Samrådet pågår digitalt mellan den 1 juni till den 26 juni, 2023.

Underlag
Samrådsunderlaget finns tillgängligt från och med 1 juni på webben. Du hittar det genom att gå in på länken ”Dokument och handlingar” som du hittar nedanför, och klicka sedan på fliken ”Grandbodarna – Södra Tuvan”. En skriftlig inbjudan till samrådet har också skickats till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Synpunkter
Fram till den 26 juni kan du lämna synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även skicka dina synpunkter med brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2023/30966.

Lämna dina synpunkter senast den 26 juni. Ange ärendenummer TRV2023/30966.