Logga in
Logga in

Samråd Vattenverksamhet, Lillån, Ånäset i Robertsfors kommun

Vi har sammanställt hur vi bedömer att Lillån i Ånäset påverkas av de åtgärder vi behöver genomföra när vi bygger järnvägen. Vi bjuder därför in till samråd för att ta del av dina perspektiv och synpunkter. 

Syftet med samrådet är att ge och få information från särskilt berörda, allmänheten, myndigheter och organisationer. Den information du har om förhållanden inom det berörda området är en viktig del för vårt fortsatta arbete. De synpunkter som lämnas in blir ett stöd i projekteringsarbetet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt och kommer att utreda åtgärder för att minska de störningar som uppstår.

Tid 
Samrådet pågår digitalt mellan den 29 maj till den 22 juni, 2023. 

Det här informerar vi om
I samrådsmaterialet förklarar vi hur vi bedömer att Lillån i Ånäset kommer att påverkas av de åtgärder vi planerar att genomföra när vi bygger järnvägen.

De arbeten vi planerar innefattar bland annat omgrävning av Lillån på två delsträckor och att anlägga broar över ån. Här kan du ta del av samrådsunderlaget som beskriver förväntad miljöpåverkan.

Vattenverksamheten i Lillån sker på två delsträckor och omfattar sex nya broar, rivning av två broar samt omledning av del av vattendraget.

Underlag
Samrådsunderlaget finns tillgängligt från och med 29 maj på webben. Du hittar det genom att gå in på länken ”Dokument och handlingar” som du hittar nedanför, och klicka sedan på fliken ”Robertsfors–Ytterbyn”. En skriftlig inbjudan till samrådet har också skickats till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Synpunkter
Fram till den 22 juni kan du lämna synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även skicka dina synpunkter med brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2022/138666.

Lämna dina synpunkter senast den 22 juni. Ange ärendenummer TRV2022/138666.