Logga in
Logga in

Samråd vattenverksamhet, Tjärnbäcken

Vi har sammanställt hur vi bedömer att Åvikskärret och Tjärnbäcken påverkas av de åtgärder vi behöver genomföra när vi bygger järnvägen genom Innerviksfjärdarnas naturreservat.

De arbeten vi planerar innefattar att anlägga en landskapsbro genom Innerviksfjärdarnas naturreservat och jordbrukslandskapet norr och söder om Tjärnbäcken.

Vattenverksamheten inom Åvikskärret vid Tjärnbäcken sker genom anläggande av brostöd för en järnvägsbro som blir cirka 500 m lång.

Tid
Samrådet pågår digitalt mellan den 1 juni till den 26 juni, 2023.

Underlag
Samrådsunderlaget finns tillgängligt från och med 1 juni på webben. Du hittar det genom att gå in på länken ”Dokument och handlingar” som du hittar nedanför, och klicka sedan på fliken ”Grandbodarna – Södra Tuvan”. En skriftlig inbjudan till samrådet har också skickats till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Synpunkter
Fram till den 26 juni kan du lämna synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även skicka dina synpunkter med brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2022/106063.

Lämna dina synpunkter senast den 26 juni. Ange ärendenummer TRV2022/106063.