Logga in
Logga in

Solander Ring - vinnare i arkitekttävlingen Europan

Den internationella jury som bedömt bidragen har utsett Solander Ring till det vinnande förslaget i tävlingen, men även ett andra pris och en hedersomnämnande har delats ut. Nu ska förslagen bearbetas i en workshop.

Trafikverket och Piteå kommun medverkar tillsammans med tävlingsområdet vid Sörfjärden och Södra hamn för att få idéer och inspiration inför arbetet med stadsutvecklingen kopplat till bygget av Norrbotniabanan. Nu fortsätter arbetet framåt, där fortsatt samarbete med de vinnande arkitekterna är en möjlighet. Både kommunen och Trafikverket är mycket nöjda med deltagandet och de spännande lösningar som kommit in.

- De vinnande förslagen har presenterat lösningar för de komplexa frågeställningar som fanns med i tävlingen; som hur vi kan överbygga den barriäreffekt som finns bland annat på grund av Timmerleden och järnvägen. De kommer att vara mycket värdefulla i vårt arbete med kommande planprogram, säger Pär Fleuron, projektledare.

Workshop med vinnarna för att se hur idéerna kan utvecklas

Nu väntar en workshop med de vinnande teamen för att se närmare på möjligheterna för ett framtida samarbete. De vinnande teamen kan vidareutveckla sitt bidrag och även bidra med skisser, utredningar och studier i både kommunens och Trafikverkets planering kring Norrbotniabanan.

I april 2024 kommer Europan Sweden anordna en prisutdelningsceremoni för de vinnande teamen som deltog i de fem svenska tävlingsorterna.

Vinnare med motiveringar: 

1: a pris. Solander ring

Solander Ring vittnar om god kunskap om platsen och hög hantverksmässig nivå. På ett övertygande sätt uppvisas kvalitet i helhetstänk kring väl studerade stadsrum som samlar sig kring två strategiskt viktiga punkter; stationens välplacerade och studerade platsbildningar och den ringformade brons placering. Övriga två broar är logiska konsekvenser av den övergripande gröna ringen runt staden, som på ett enkelt och intresseväckande sätt accentuerar och gestaltar barriärbrytande kopplingar. Campusparken söder om stationen indikerar en intressant och trovärdig ansats som bör studeras ytterligare i sin helhet, potentiellt fungerande som en språngbräda framåt beroende på industriell utveckling intill.

2: a pris. Reclaiming territories

Reclaiming Territories belyser två strategiskt valda punkter för barriärbrytande korsningar. Att pröva en undergång i förlängningen av Uddmansgatan, med det välfunna greppet att förkorta avståndet i passagen och skapa mer grönska mot sjön genom att föra vägen och järnvägen närmare varandra, betraktas som särskilt intressant. Initiativet att skapa en attraktiv offentlig plats längs den gröna ringen runt staden är välgenomtänkt, och den föreslagna bebyggelsen sydväst om spåret inspirerar till intressanta diskussioner om framtida utveckling.

Hedersomnämnande: Lagom

Förslaget tar ett starkt grepp genom att utgå ifrån strandlinjens kvaliteter och potential som besöksmål på regional nivå, för att sedan utveckla idén djupare i detalj med fokus vid stadsfront och station. Föreslaget stationsläge kan ses som manifestationen av ett sådant besöksmål. Förslaget ställer den intressanta frågan om vad en station i brytpunkten mellan stad och natur kan vara, och väljer den uppfriskande approachen att som utgångspunkt för stationens gestaltning vilja göra det möjligt att bryta igenom barriären både för människor och natur.

 

Piteå kommuns och Trafikverket står tillsammans bakom tävlingsområdet i Piteå, ett av totalt fem i landet i årets arkitekttävling Europan17 - Living cities. Syftet var att få inspiration och idéer inför fortsatt arbete med Norrbotniabanans dragning genom centrala Piteå och den stadsutveckling som det kommer innebära.

Tävlingen öppnades upp i mars och sex bidrag har kommit in. Tävlingsbidragen har ställts ut på Stadsporten under oktober och november för att ge allmänheten möjlighet att ta del av förslagen. Under oktober genomfördes dessutom ett välbesökt öppet hus när representanter från Piteå kommun och Trafikverket fanns på plats för samtal och för att besvara frågor.