Logga in
Logga in

Stort intresse för arbetet med Norrbotniabanan i Piteå

Lokalerna fylldes när vi bjöd in allmänheten till öppet hus på Pite Havsbad för att berätta om arbetet Norrbotniabanan. Intresset var stort och frågorna många när projektmedarbetarna mötte besökarna på informationsmötet.

Besökarna bjöds på samtal med projektmedarbetarna och vi höll även presentationer med efterföljande frågestund.

– Det finns ett starkt engagemang i Piteå, och vi är glada att så många hade tid och möjlighet att komma och prata med oss i projektet, säger Pär Fleuron, projektledare.

Det närmsta målet med arbetet i Piteå är att upphandla konsulter under 2023 och sedan påbörja arbetet med att ta fram järnvägsplaner under 2024.

I arbetet med järnvägsplanerna tar vi fram detaljerade beskrivningar av hur sträckningen av järnvägen ska se ut inom korridoren samt hur den ska byggas. Först när vi kommer längre i arbetet med att ta fram planerna kommer vi ha detaljerade svar på hur järnvägen kommer utformas. 

– Vi har ett omfattande arbete framför oss. Nu ska vi börja arbetet med att ta fram järnvägsplaner. I den här processen ingår samråd där vi inhämtar synpunkter från närboende, markägare, intressegrupper, företag, föreningar och andra som påverkas av den nya järnväge. Här kommer vi bjuda in berörda. Detta är en viktig nyckel för att ta fram järnvägsplaner som blir så bra som möjligt, för så många som möjligt, förklarar Pär.

Har du frågor om projektet som du inte fick möjlighet att ställa? Skicka ett meddelande till oss här.  

Är du nyfiken på hur korridoren går genom Piteå? Titta på vår digitala karta som visar järnvägslinjen mellan Dåva-Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå-Luleå.

Karta för dator
Karta för mobil