Logga in
Logga in

Svarade på frågor om Norrbotniabanan genom Skellefteå

För att svara på allmänhetens frågor om Norrbotniabanan bjöd vi in till öppet hus i Skellefteå. ”Det är väldigt glädjande att vi kan berätta om att våra järnvägsplaner har vunnit laga kraft” säger Maria Erlandsson.

Besökarna bjöds på presentationer med fokus på den norra delen av Norrbotniabanans sträckning genom Skellefteå kommun, VR-simulering och samtal med projektmedarbetarna.

- Det är väldigt glädjande att vi kan berätta om att våra järnvägsplaner har vunnit laga kraft och hur vi nu kommer fortsätta arbetet framåt på sträckan Dåva–Skellefteå. Planen är att starta upp med förberedande arbeten under 2024, i första hand fokuserar vi på fastighetsinlösen, annan typ av markåtkomst, avverkning och olika tillståndsansökningar, berättar Marie Erlandsson, enhetschef.

Samtidigt som järnvägsplanerna för den södra delen av Skellefteå kommun nu vunnit laga kraft, pågår planeringen för de norra delarna av kommunen för fullt.

För tillfället utreds ett antal tänkbara alternativ om var järnvägen kan komma att placeras inom korridoren. Dessa alternativ kommer att samrådas med kommunen, allmänheten, markägare, intressegrupper, företag och andra som påverkas av den nya järnvägen.

– Arbetet ska utmynna i en bestämd linje där vi föreslår att järnvägen ska dras. Vi tänker oss att detta kan ske under 2025. I det arbetet ingår också att bestämma läget för den nya regionaltågsstationen som ska byggas i Byske. Placeringen av den kommer vi att samråda tätt med Skellefteå kommun för att tillsammans hitta den lämpligaste placeringen, säger Sofia, projektledare för sträckan Skellefteå, Degerbyn – länsgränsen.