Logga in
Logga in

Trafikverket och Piteå kommun tävlar om arkitekternas intresse

Under 2023 kommer projekt Norrbotniabanan vara med i en internationell arkitekttävling tillsammans med Piteå kommun.

Genom tävlingen hoppas vi få värdefull inspiration kring planeringen av Norrbotniabanan och hur vi kan överbrygga visuella och fysiska barriärer.

Tävlingsförslagen ska presentera ett genomtänkt stadsbyggnadskoncept. De berörda områdena är centrala Piteå och den intilliggande stadsdelen kring Sörfjärden och Södra Hamn. Både Trafikverket och Piteå Kommun kan sedan välja att gå vidare med hela eller delar av förslagen i det fortsatta arbetet.

– Norrbotniabanans dragning genom Piteå kan bidra till en positiv stadsutveckling och ge nya möjligheter för både pendlare och godsindustrier att välja tåget. Genom tävlingen hoppas vi på att få se visioner för hur barriärer kan överbryggas så att staden och området vid Sörfjärden kan fortsätta utvecklas, säger Pär Fleuron, projektledare, Trafikverket. 

Att delta tillsammans med kommunen i tävlingen Europan ser vi som en stor samordningsvinst inför det fortsatta arbetet med planeringen av bygget.

– Bara processen av att delta i en tävling ihop stärker vår förmåga att se varandras perspektiv, att vi förstår vilken nytta man ser i olika förslag, och att vi kan samordna oss i de frågorna. Förmågan att samordna oss och att se varandras perspektiv kommer spela stor roll för samarbetet genom hela projektet, inte bara för den specifika tävlingen, förklarar Pär Fleuron.

Vinnare utses i december

Tävlingen är internationell och vänder sig till arkitektteam med deltagare under 40 år. Deltagarna kommer besöka Piteå i maj för att bilda sig en uppfattning om tävlingsområdet. I slutet av juli skickar deltagarna in sina tävlingsbidrag, och därefter följer ett juryarbete under hösten. Vinnarna koras först den 4e december.