Logga in
Logga in

Trafikverket vill prioritera bygget av Norrbotniabanan

Trafikverket har lyft Norrbotniabanan som en prioriterad åtgärd och har lämnat förslag till regeringen på hur arbetet kan påskyndas. Beslut i frågan ligger nu hos regeringen.

Trafikverket har lyft fram Norrbotniabanan som en av de prioriterade åtgärderna i förslaget till regeringen om tidigareläggning av infrastruktursatsningar i norra Sverige. Förslaget understryker den strategiska betydelsen av Norrbotniabanan för att stödja den gröna omställningen och främja regional utveckling.

– Vi ser Norrbotniabanan som en nyckelkomponent i att möta ökande behov av arbetspendling och ökad godskapacitet. Norrbotniabanan är en viktig förutsättning för att möjliggöra de stora industrisatsningarna som pågår i norr, säger Helena Eriksson, direktör för Region Nord på Trafikverket.

Trafikverket ser möjligheter att färdigställa Norrbotniabanan snabbare, och förordar att frågor som rör Norrbotniabanan hanteras skyndsamt. Förslaget är nu i händerna på regeringen för beslut om finansiering och genomförande.

Utöver Norrbotniabanan lyftes även behov av att påskynda kapacitetshöjande åtgärderna på järnvägen Luleå-Kiruna, att bygga dubbelspår för järnvägssträckan Luleå-Boden, samt att bygga om E4 förbifart Skellefteå.