Logga in
Logga in

Breddar körfält på väg 645 mot E4

I mitten av vecka 16 kommer vi påbörja arbeten för att bredda utfarten från väg 645 mot E4. Detta görs för att underlätta för trafiken och minska köbildningen ut från Dåvas industriområde.

Utfarten ska breddas så att det blir ett extra högersvängfält, till skillnad från det delade svängfält som finns idag. Arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet maj-juni.  

– Vi kommer inte stänga något svängfält under arbetet, utan arbetet kommer pågå parallellt med trafiken, förklarar Magnus Eriksson, byggledare mark, för Norrbotniabanan.

Tack för att du anpassar hastigheten, följer skyltningen och gör vår arbetsplats säkrare.