Logga in
Logga in

Milstolpe nådd – nu spränger vi i Norrbotniabanans tunnel

Nu har vi sprängt första salvan i Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget. Tunneln är en viktig nyckel för att öppna för trafik på sträckan Umeå-Dåva.

- Det är en stor milstolpe och efterlängtat av många att vi nu kommit igång med tunneldrivningen, säger Erik Storvall, projektledare.

Sprängningsarbetet kommer pågå någon gång fram till sensommaren och hösten 2025. Därefter färdigställer vi betongarbeten, markarbeten och montering av dräner för att ta hand om inläckage. Totalt blir tunneln 1600 meter, och vi ska dessutom anlägga en 800 meter service- och räddningstunnel. 

- Fokus under det närmaste året kommer vara att driva tunneln genom hela Ersmarksberget. När vi är igång för fullt kommer det gå upp till nio salvor i veckan. Berget som sedan tas ut ur tunneln kommer vi att återbruka när vi bygger, förklarar Erik

En del av berget som sprängs loss kommer återanvändas inne i tunneln i form av bland annat förstärkningslager och frostsskyddslager. Vi kommer också lägga en del av materialet på lager ute i Sävar, för att kunna använda detta när vi påbörjar bygget längre norrut.

- Transporterna kommer i första hand ske nattetid för att störa övrig trafik så lite som möjligt, säger Erik.

Om du vistas i i20-skogen i Umeå

Sprängningarna kan höras och kännas om du vistas i närområdet i i20-skogen i Umeå.

Beroende på väder, växtlighet och grundförutsättningar så kan man känna av markvibrationer eller luftstötsvågor på olika avstånd.

Eftersom det också sker många tunga transporter på området, ber vi allmänheten för sin egen säkerhet att undvika att vistas i byggområdet och längs byggvägarna.

I den här videon kan du se när den första salvan sprängs i Norrbotniabanans tunnel på sträckan Umeå–Dåva.