Logga in
Logga in

Norrbotniabanan genomför geotekniska undersökningar i korridoren genom Piteå kommun

Nu undersöker vi markförhållandena inom sträckan länsgränsen Västerbotten/Norrbotten upp till kommungränsen Piteå/Luleå. Målsättningen är att få fram ett viktigt underlag till beslutet om var järnvägen ska placeras.

De geotekniska undersökningarna pågår nu för fullt från februari fram till juni 2024. Undersökningarna görs för att fastställa förhållanden för jord, berg och grundvatten och är en viktig del i arbetet med att ta fram järnvägsplaner för sträckan.

– När vi tar fram järnvägsplanen utreder vi vart järnvägslinjen ska placeras inom korridoren. Längs sträckan kommer vi att göra flera geotekniska undersökningar. Totalt sett kommer resultaten ge oss ett viktigt underlag för att fatta beslut om var järnvägen ska placeras inom korridoren, förklarar Pär Fleuron, projektledare.

Som en del i arbetet kommer vi bland annat sätta ut grundvattenrör för att mäta grundvattennivåer. Vi kommer också trampa myrar med skotrar för att tjälen ska tränga ner i marken och skapa en stabil grund för de tunga borrmaskinerna.