Logga in
Logga in
Bild från tidigare pålningsarbete, där pålar slås ner i ett rutnätsmönster i marken.

Norrbotniabanan genomför provpålning i Sävar

För att förbereda för ett större pålningsarbete i Sävar kommer vi nu genomföra provpålning vid E4 och Sävarån. Arbetet kommer pågå i maj månad, och den vecka då vi pålar ska cirka 30 pålar slås ner i marken.

Vi kommer att påla under en vecka mot slutet av maj, preliminärt under vecka 21. Det kommer att ske väster om E4, mellan macken i Sävar och Sävarån. Två veckor innan själva pålningen börjar kommer vi också anlägga arbetsvägar i området. 

– När vi har gjort geotekniska undersökningar i området har vi sett att det är lerjord som inte klarar den stabilitet som krävs för att bära upp järnvägsbanken. Därför börjar vi nu med provpålning, där resultatet blir ett viktigt underlag till kommande entreprenad när vi börjar anlägga järnvägen, förklarar Joacim Svahn, projektledare. 

Genom att slå ner ett mindre antal pålar på förhand kan man bedöma markens egenskaper och göra eventuella anpassningar innan det större arbetet påbörjas.

– När vi genomför en provpålning kan vi ganska exakt dimensionera hur långa pålar vi behöver ha i kommande entreprenad. Med andra ord kommer vi veta hur djupt vi behöver påla och göra en bedömning över vilket avstånd som behövs mellan pålarna för att få en bra bärighet i marken, förklarar Stefan Eklund, byggledare geoteknik. 

Vill minska vibrationer

När vi gör den här typen av arbete sätter vi också upp utrustning för vibrationsmätningar för att säkerställa att omgivningen inte utsätts för skadlig påverkan. Resultatet av mätningarna blir också ett viktigt underlag för vilken utrustning som används för att slå pålarna i kommande entreprenad.

– Om vi jämför provpålningen med den kommande entreprenaden, så kommer vi under denna omgång slå ner cirka 30 pålar. I kommande anläggningsentreprenad blir det närmare 1000, så det är en ganska stor omfattning på det arbetet. Därför är det viktigt att vi kan förbereda oss för att minska och vibrationer i så stor utsträckning som möjligt, säger Stefan.