Logga in
Logga in

Norrbotniabanan testar innovativt pilotprojekt med stenpelare

Vi har nu startat ett unikt pilotprojekt där vi testar stenpelare som en geoteknisk grundförstärkningsmetod. Fördelen är vinster för både tid, kostnad och klimat.

Som grundförstärkning används idag ofta lätt bankpålning med träpålar eller kalk/cementpelare. Vi startar nu ett pilotprojekt för att utreda användningen av stenpelare som grundförstärkningsmetod. Förhoppningen är att göra besparingar på både tid och kostnad när vi anlägger järnvägen, och metoden har dessutom ett lågt klimatavtryck. Att använda stenpelare för att stärka upp marken innebär också ett minskat behov att schakta och transportera bort finkorniga jordar.

- Det är en väldigt viktig aspekt när vi bygger Norrbotniabanan, vi undviker att schakta och transportera jord- och bergmassor så långt det är möjligt, det vinner både klimatet och ekonomin på, säger Jimmy Heikkilä, projekteringsledare.  

Japan föregångare

Stenpelarna skapas genom att tycka ner ett verktyg i marken tills dess att det når en stabil undergrund. På det aktuella området handlar det om cirka 7-8 meter. Hålrummet som verktyget skapar fyller vi sedan med krossat stengrus. Metoden är ovanlig i Sverige, men används flitigt i både Europa och Asien. Däremot behöver vi anpassa metoden till de jordförhållanden som finns i norra Sverige där vi ska bygga banan.  

– I Europa och Asien används ofta ett vibrerande verktyg som inte passar för den medelsensitiva jord vi har här. Det innebär att jorden är känslig för störning som exempelvis vibrationer. Utsätts den för det kan den förvätskas och tappa sin stabilitet. Vi kommer därför att använda ett verktyg som inte vibrerar och den metoden är vanlig i Japan, där den har använts mest i urbana områden, förklarar Jimmy.

Vi har startat med förberedande arbeten i slutet av april. Det första området, eller testbanken, med stenpelare väntas vara på plats i slutet av sommaren. Pilotprojektet pågår sedan fram till sommaren 2025 och därefter ska vi utvärdera resultaten.

Stenpelarna skapas genom att tycka ner ett verktyg i marken tills dess att det når en stabil undergrund. Hålrummet som verktyget skapar fyller vi sedan med krossat stengrus.