Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok - 200 kontaktledningsstolpar sätts upp

Nu sätter vi upp över 200 kontaktledningsstolpar på sträckan Umeå–Dåva. I dessa kommer kontaktledningen för järnvägen att monteras.

Under hösten haft först kontaktledningsfundamenten gjutits fast, och nu jobbar vi med att montera kontaktledningsstolparna på dessa. Totalt blir det över 200 stycken på sträckan.

För att montera stolparna använder vi både lyftkran och skylift. I dessa stolpar kommer sedan kontaktledningen för järnvägen att monteras. 

Eftersom vi öppnat för trafik på väg 789 jobbar vi också med att schakta bort den tillfälliga omfartsväg som använts som transportväg över järnvägslinjen. För att få bort den behöver vi spränga, och därefter schaktar vi bort moränen.

För bullervallen vid Ersforsen jobbar vi också på att färdigställa formen. Här lägger vi på avtäckning för att snygga till bullervallens form.