Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok – vi fräser 10 000 stubbar

Vi fortsätter med arbetet att bredda ett svängfält för väg 645, och vi förbereder för att ta emot berget från Ersmarkstunneln där vi snart ska börja spränga.

Här breddar vi utfarten på väg 645 så att det blir ett extra högersvängfält, till skillnad från det delade svängfält som finns idag. Arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet maj-juni och kommer att minska köbildningen i korsningen. 

För att minska buller har vi här byggt en bullervall, där man också kan se bullerfundamenten som vi har gjutit. På dessa ska sedan bullerskärmarna fästas och sedan kommer vi övergjuta fundamenten för extra hållbarhet. 

Runt järnvägen bygger vi flera servicevägar för att vi i framtiden ska kunna sköta och underhålla spåren på ett smidigt sätt. Just här håller vi på att anlägga serviceväg 12. 

Snart kommer vi att börja spränga för Ersmarkstunneln och berget från tunneln ska återanvändas i kommande entreprenader när vi bygger Norrbotniabanan. Nu gör vi iordning ytan där berget ska ligga till dess vi ska börja bygga med det. Totalt kommer vi att fräsa cirka 10 000 stubbar på denna yta och sedan ska marken avtäckas. När sprängningarna kommit igång kommer vi att lägga upp 15 000–20 000 kubik berg i veckan.