Logga in
Logga in

Nu kan tunneldrivningen påbörjas för Norrbotniabanans tunnel

Nu är upphandlingen klar för Norrbotniabanans tunnel genom Fäbodberget och Ersmarksberget, där både spårtunnel och service- och räddningstunnel ska anläggas.

Att tilldelningen av tunnelentreprenaden är klar gör det nu möjligt att fortsätta med viktiga delar av arbetet på Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå och Dåva.

– Ambitionen är att få en bra och genomtänkt start på projektet men vi vill samtidigt komma igång skyndsamt. Det är viktigt för oss att etableringen är klar och att tunneldrivningen är påbörjad i de två tunnelfronterna innan nästa vinterperiod då just klimatet försvårar starten, säger Erik Storvall, projektledare.

Målsättningen är att första sprängningarna kommer att ske under första halvan av barmarksäsongen.

– Att vi nu är i hamn med upphandlingen innebär att arbetet kan fortskrida framåt. Tillstånds- och upphandlingsprocessen har varit omfattande och det känns väldigt bra att vi nu har en entreprenör klar och kan påbörja tunneldrivningen. Jag ser fram emot att vi nu kan gå in i nästa fas av projektet, säger Erik.