Logga in
Logga in

Samarbete nyckel när resecentrum i Skellefteå planeras för Norrbotniabanan

Under hösten och våren har Skellefteå kommun arrangerat en projekttävling för sitt resecentrum som ska byggas för Norrbotniabanan, och det är en viktig pusselbit i den fortsatta detaljprojekteringen.

När vi projekterar och bygger Norrbotniabanan är samarbete en viktig aspekt i arbetet. På flera ställen av Norrbotniabanans sträckning planerar vi för regionaltågsstationer, men också för större resecentrum.

I Skellefteå ska just ett sådant resecentrum byggas av kommunen, som därför anordnade en projekttävling. Det vinnande förslaget är ”utblick över hjortronlandet”.

– Vi har varit delaktiga i juryn och i olika referensgrupper, för att ge inspel kring olika frågor som exempelvis byggbarhet, tillgänglighet, ekonomi och hållbarhet, berättar Britta Pedersen, landskapsarkitekt på Trafikverket och medlem i juryn.

Vi på Trafikverket ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelse, medan kommunen håller i övriga delar som själva stationshuset, anslutande gator, parkeringar, gång- och cykelvägar samt anslutningar för kollektivtrafiken.

– Det här är en viktig pusselbit som vi får på plats för att kunna fortsätta vår detaljprojektering i nära samarbete med Skellefteå kommun, säger Fredrik Hermansson, projektledare för Norrbotniabanan genom centrala Skellefteå.