Logga in
Logga in
Konstinstallation på Citybanan.

Unik konstsatsning längs Norrbotniabanan

Nu påbörjar vi arbetet med att upphandla och uppföra konst för stationerna längs Norrbotniabanan. Först ut är regionaltågsstationen i Sävar och till grund för arbetet finns ett gemensamt konstprogram.

Övriga stationer längs sträckan, Robertsfors, Bureå och Skellefteå, kommer också att förses med konst, men ligger längre fram tidsmässigt.

– Trafikverkets satsning på konst bidrar till att skapa väl gestaltade miljöer med konstnärliga värden som ger identitet, tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön, säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

Kustkommunerna längs sträckan mellan Umeå och Skellefteå har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett gemensamt konstprogram för den konst som uppförs i samband med bygget av järnvägen och dess stationer. Samarbetet har präglats av att skapa något gemensamt som kan knyta samman det geografiska området.

– Ett samlat grepp kring konst av detta slag och storlek är unikt i Sverige, det har varit mycket intressant att arbeta med ett konstprogram av den här digniteten, säger Peter Jarl Lundström, projektledare för konstprogrammet.

Konstprogrammet kallas "Transformation norr – Landskapet, kulturen, människan" och har arbetats fram som en del av det kommunöverskridande samarbetet i Nodprojektet, där kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå samverkar med stöd från Region Västerbotten.

Först ut att börja upphandla konst är alltså stationen i Sävar. Uppdraget utlyses som en öppen inbjudan fram till och med 29 augusti med målet att låta tre skissförslag tävla fram till februari 2025 då juryn kommer att kora en vinnare. Trafikverket är beställare av konsten och en egen projektgrupp har etablerats för uppdraget där också representant från Umeå kommun deltar. Gruppen agerar också jury under urvalsprocessen.