Logga in
Logga in

Flera län Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Åby–Mjölby–Nässjö

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Sveriges nya signalsystem ERTMS.

Varför?

Fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Arbete på sträckan Åby–Mjölby–Nässjö.

Om projektet

Signalsystemet ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen Åby–Mjölby–Nässjö. Vi kommer att gräva ner kablar och ställa upp nya skåp längs järnvägen. Den största delen av arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Arbetet, som sker etappvis, startar i juni 2022 och kommer att bli klart i maj 2024. Under perioden kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Tidsplan

1 Start juni 2022

2 Klart maj 2024

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Oskar Gellerskog

Projektledare

Telefon: 010-123 65 19