Logga in
Logga in

Flera län Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Stenkumla–Mjölby

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Sveriges nya signalsystem ERTMS.

Varför?

Fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Arbete på sträckan Stenkumla–Mjölby.

Om projektet

ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen mellan Stenkumla–Mjölby. Arbetet, som sker etappvis, startade i början av mars 2024 och beräknas bli klart under hösten 2024. Vi kommer att gräva ner kablar och ställa upp nya skåp längs järnvägen. Det mesta arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Tidsplan

1 Start Mars 2024

2 Klart Höst 2024

Europeiska Unionen

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Evelina Aldén

Projektledare