Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Förberedande arbeten vid Nyköpings resecentrum

De förberedande arbetena flyter på vid Nyköpings resecentrum. Ledningsomläggningar och förberedelser inför både bullerskydd och den stora produktionen går enligt plan.

Under hösten har ledningsägarna påbörjat arbeten med ledningsomläggningar ute i Minninge och på Borgaregatan. Arbetena kommer att fortsätta i vår och beräknas vara klara innan sommaren. 

Projektering (utredning och förberedelser) av bullerskyddsåtgärder har pågått under hösten. I vår kommer entreprenören påbörja sina arbeten i berörda fastigheter.

Fortsatt planering och projektering av produktionen har pågått under hösten och börjar bli klart. Förberedelser för upphandling av entreprenör pågår. Upphandlingen går ut i början av 2023 och vi planerar att påbörja den stora entreprenaden av Nyköpings resecentrum efter sommaren 2023.

Byggnationen av resecentrum görs i nära samverkan med Nyköpings kommun

Under året har Jernhusen sanerat marken vid bangårdsområdet. Nyköpings kommun tillträder Jernhusens fastigheter så snart det är färdigt, förhoppningsvis inom någon månad. Därefter kan ledningsomläggningar starta, det är ett förberedande arbete inför att Brunnsgatan byggs om.

Nyköpings kommun kommer under våren att påbörja bullerskyddsåtgärder för berörda fastigheter, vilket är de som påverkas av detaljplanen för resecentrum. Entreprenör för jobbet är upphandlad och fastighetsägarna har fått information om åtgärderna.

Under våren planeras flytt av busshållplats vid stationsområdet och det kommer också att ske rivning samt flytt av byggnader inför de stora arbeten som påbörjas hösten 2023.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 79