Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för delsträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun

Länsstyrelsen Södermanland har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänken delsträckan Sillekrog-Sjösa genom Nyköpings kommun.

Trafikverket har nått ännu en milstolpe i projekt Ostlänken nu när Länsstyrelsen Södermanland godkänt miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande järnvägsplan delsträcka Sillekrog-Sjösa. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning, vilket är planerat till november 2022.

Du hittar beslutet och godkänd miljökonsekvensbeskrivning med bilagor på dokumentsidan för Ostlänken.

Dokument för Ostlänken.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget.

Kontakt

Anton Hedin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 12