Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Granskningen är avslutad, tack för inkomna synpunkter!

Granskningen av järnvägsplan Sillekrog-Sjösa, genom Nyköpings kommun, är nu avslutad. Tack för allt engagemang och inkomna synpunkter!

Synpunkterna tillsammans med våra svar kommer du att kunna läsa i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa milstolpe är att vi planerar att skicka in järnvägsplanen för fastställelse under våren 2023. 

Kontakt

Anton Hedin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 12