Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Håll Nollans säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen

Tisdagen den 20 september klockan 13.00 genomförde Ostlänken Håll Nollans säkerhetspush tillsammans med Håll Nollans medlemmar runtom i landet för tryggare byggen.

Håll nollans säkerhetspush är en manifestation som genomförs för att lyfta goda exempel kring samverkan och på så sätt fortsätta arbeta tillsammans för en hållbar säkerhetskultur. Säkerhetspushen är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg-, och anläggningsbranschen, nämligen att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

– Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare bygg- och anläggningsbransch. Alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Trafikverket är en av initiativtagarna till Håll Nollan som idag har nästan 100 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Ett säkert arbetssätt i alla moment ska alltid genomsyra våra olika arbetsplatser, oavsett om det är på kontor eller ute på byggarbetsplatser.

Håll Nollans säkerhetspush genomförs för tredje gången och Ostlänken är stolta över att medverka i en av årets viktigaste arbetsmiljödagar.

Om Håll Nollan

Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans nästan 100 medlemmar. Håll Nollan startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett bygg- och anläggningsprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen.