Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplanen för Gerstaberg-Långsjön i Södertälje kommun är nu ute för kompletterande granskning

De färdiga förslagen för Gerstaberg-Långsjön ställs nu ut för kompletterande granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver några mindre ändringar är det främst en ny utformning av trafikplats Järna.

Vi har gjort en del ändringar i järnvägsplanen genom Södertälje kommun efter de synpunkter som kom in under granskningen hösten 2021. Utöver några mindre ändringar är det främst en ny utformning av trafikplats Järna. Nu har vi ett färdigt förslag som vi ställer ut för en kompletterande granskning mellan 19 september och 18 oktober.

Du hittar ändringar från förra granskningen samlade i följande dokument:

Granskningshandlingar

  • trafikverket.se/ostlanken-dokument, gå in under "Södertälje" och "Aktuella handlingar: Järnvägsplan"
  • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
  • Södertälje Stadshus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 18 oktober 2022.

Ange diarienummer TRV 2014/72080. Inskickade kommentarer och synpunkter från granskningen i november 2021 finns kvar i den fortsatta processen och synpunkterna behöver inte skickas in igen för de delar av järnvägsplanen som inte ändrats.

Ostlänken genom Södertälje kommun

Järnvägsplanen innebär att vi bygger 15 kilometer ny stambana mellan Gerstaberg och Långsjön. Sträckan är den del av Ostlänken som går genom Södertälje kommun, i ett större perspektiv en del av Nya stambanor som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

En stor del av järnvägen genom Södertälje kommun går på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47