Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplanen för Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun ute för granskning

Mellan 4 november och 4 december kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för sträckan Sillekrog-Sjösa.

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön. Sträckan Sillekrog-Sjösa är cirka 19 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. På denna sträcka planerar vi inga stationer eller tunnlar. Stor vikt har lagts på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Järnvägen växlar mellan att gå på bank, på bro och i skärning. Bank innebär att järnvägsspåren går på en vall ovanför marknivån med bankslänter ned mot sidorna. Skärning innebär att järnvägsspåren går i nedsänkt läge under marknivå.

Granskningshandlingar

Här kan du ta del av granskningshandlingarna:

  • På Trafikverkets webbplats, gå in under "Nyköping" och "Aktuella handlingar: Järnvägsplan"
  • Nyköpings kommuns reception, Stadshuset, Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna Strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter

Senast den 4 december 2022 vill vi ha dina synpunkter via post till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer: TRV 2014/72086.

Ostlänken genom Nyköpings kommun

Sträckan genom Nyköpings kommun är 73 kilometer lång och indelad i tre delsträckor:

  • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan,
  • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum,
  • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan.

Vi planerar också för en bibana, som blir en förgrening från stambanan, för att nå Nyköpings tätort. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Sträckan Sillekrog-Sjösa är den första järnvägsplanen som går ut på granskning.
Ostlänken är en del av nya stambanor som ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.