Logga in
Logga in

Kompletterande samråd särskilt berörda, inom sträckan Stavsjö–Loddby

Vi genomför nu ett skriftlig kompletterande avgränsningssamråd för vattenverksamheten inom sträckan Stavsjö-Loddby. Lämna dina synpunkter senast den 9 december!

Vi har tidigare genomfört två samråd om vattenverksamhet, ett under hösten 2019 och ett kompletterande samråd under våren 2021. Sedan förra samrådet har en förändring av utredningsområdet för vattenverksamhet skett. Därför genomför vi nu ett skriftligt kompletterande avgränsningssamråd för vattenverksamhet för dig som äger en fastighet inom det utökade utredningsområdet.

Samrådshandlingar

På Trafikverkets webbplats kan du ta del av samrådshandlingarna. Gå in under "Norrköping" och "Aktuella handlingar: Miljöprövning"

Lämna dina synpunkter

Samrådet är ett tillfälle för dig att lämna synpunkter eller dela med dig av din kunskap om din egen fastighet eller det berörda området. Synpunkter som kommer in sammanställer vi i en samrådsredogörelse och beaktas i vårt fortsatta arbete.

Vi önskar få dina synpunkter den 9 december 2022. Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

Glöm inte att ange ärendenummer TRV 2017/112658 om du lämnar dina synpunkter via brev eller e-post.