Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Tack för engagemang och inkomna synpunkter!

Den kompletterande granskningen av järnvägsplanen genom Södertälje, Gerstaberg-Långsjön, är nu avslutad. Tack för allt engagemang och inkomna synpunkter!

Synpunkterna tillsammans med våra svar kommer du att kunna läsa i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa milstolpe är att vi planerar att skicka in järnvägsplanen för fastställelse under första kvartalet 2023. 

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47