Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Bibanans anslutning vid Skavsta justeras för att möjliggöra kostnadsbesparing

Vi har fattat beslut om att justera bibanans anslutning vid Skavsta så att den sker i plan, istället för en planskild lösning på bro som nuvarande utformning. Justeringen möjliggör en kostnadsbesparing.

I juni 2023 redovisade Trafikverket till Regeringen förslag för kostnadsreducerande åtgärder och en ny inriktning för det fortsatta arbetet med Ostlänken. I redovisningen presenterade vi bibanans anslutning vid Skavsta som en möjlig besparingspotential.

Bibanan är en järnväg som går via Nyköpings tätort och förbinder Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den dubbelspåriga järnvägen som går mellan Järna och Linköping. Tidigare lösning innebär att bibanan ansluter till den dubbelspåriga järnvägen planskilt på en bro. Justeringen innebär att bibanan ansluter i plan, för att minska anläggningskostnaden.

- Syftet är att minska projektets investeringskostnad, och med denna justering gör vi en kostnadsbesparing. Att inarbeta justeringen kräver att delar av planläggningsprocessen behöver göras om, och det påverkar planläggningsprocessen med 1-2 år, säger Magnus Sjöberg, programchef Ostlänken.

Planeringen av Ostlänken genom Nyköpings kommun har kommit långt. Järnvägsplanerna Sillekrog-Sjösa och järnvägsplan Bibana Nyköping är inskickade till Juridik och planprövning för fastställelseprövning. Den återstående järnvägsplanen Skavsta-Stavsjö ska skickas in för fastställelseprövning inom de närmaste veckorna.

Med Ostlänken ökar vi kapaciteten och gör plats för fler persontåg och godset får ökat utrymme på den befintliga järnvägen. Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping och möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.