Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Fastställd järnvägsplan för Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun

Nu har Trafikverket beslutat att fastställa järnvägsplanen för Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun, Södermanlands län. En viktig milstolpe för att komma vidare i projektet.

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna under tiden 13 november – 4 december 2023.

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28, Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast den 4 december 2023.

Om ingen överklagar beslutet vinner järnvägsplanen laga kraft och då kan vi börja upphandla entreprenör för byggnationen. Byggstart är planerad 2026/2027.

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Vi har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.

Film som beskriver delsträckan Sillekrog-Sjösa