Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Fruktbarhet manifesterad i vikingagrav vid Tystberga?

Ostlänken berör ett stort antal förhistoriska gravfält. Under försommaren har ett större gravfält nära Tystberga kyrka, 1,5 mil norr om Nyköping, arkeologiskt förundersökts.

Målet med förundersökningen är att få en bättre bild av gravfältet innan det avslutande arkeologiska arbetet påbörjas. Gravfältet i Tystberga består av ungefär 60 synliga gravar från vikingatiden, cirka 800-1000 e Kr. Två tredjedelar av dessa gravar kommer att undersökas vidare för att sedan tas bort inför bygget av Ostlänken.

Intressanta fynd i gravarna

Hittills har arkeologer från Uppdrag Arkeologi hunnit undersöka fem av gravarna. Till ytan såg gravarna relativt lika ut, cirkelrunda och svagt välvda stensättningar med en diameter på mellan fem och sju meter, men när arkeologerna började gräva i dem noterades skillnader. En av gravarna stack dessutom ut extra mycket då de i den hittade vad som kan tolkas som fruktbarhetssymboler i form av ett runt gravklot och en fallosliknande sten. Fallosen är tydligt bearbetad för att förstärka symboliken. I graven hittades även ett litet keramik-kärl som innehöll kremerade ben.

— Fyndet av framförallt fruktbarhetssymboler blir viktiga inlägg i diskussionen om vilka som ligger begravda i de förhistoriska gravarna, säger Göran Gruber, Miljöspecialist kulturmiljö, Trafikverket.

Traditionellt tolkas gravklot som en kvinnlig symbol, medan resta stenar bedöms vara manliga. När arkeologer hittar sådana i eller vid gravar har dessa därför tolkats just som kvinno-, eller mansgravar. Senare års analyser av benfynd har dock visat att de gravlagdas kön inte nödvändigtvis representeras i fynden av gravklot eller resta stenar. I vikingagraven vid Tystberga hittades både ett klot och en fallos vilket får oss att ifrågasätta gamla tolkningsteorier och mer för tankarna till uttryck för fruktbarhetskult.

— Det finns fortfarande många frågetecken i hur vi ska förstå förhistoriska gravar och de fynd som arkeologer gör i dem. Speglar föremålen vem den gravlagde var och vad personen behöver i kommande liv, eller är de rester från själva begravningsritualen?, säger Göran Gruber.

Ostlänksarkeologin blir ett viktigt tillskott i diskussionen om och förståelsen av vilka som ligger begravda på de gravfält som järnvägen berör.