Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för delsträcka Sjösa-Skavsta i Nyköping

Länsstyrelsen Södermanland har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för den mittersta delsträckan Sjösa-Skavsta i Nyköpings kommun.

En godkänd miljökonsekvensbeskrivning är en viktig milstolpe i arbetet med järnvägsplanen. Det innebär att vi nu kan ta sikte på nästa steg i processen, vilket är att ställa ut järnvägsplanen för granskning. Granskning av järnvägsplanen för delsträcka Sjösa-Skavsta är planerat till juni 2023.

Du hittar beslutet och godkänd miljökonsekvensbeskrivning på dokumentsidan för Ostlänken, under ”Nyköping” och ”Aktuella handlingar: Järnvägsplan”:

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget.

Kort om delsträcka Sjösa-Skavsta

Sträckan mellan Sjösa och Skavsta består av cirka 22 kilometer ny järnväg, anslutningar till bibanan samt ett nytt resecentrum vid Skavsta flygplats.