Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för delsträckan Skavsta-Stavsjö

Länsstyrelsen Södermanland har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för delsträckan Skavsta-Stavsjö, en del av Ostlänken genom Nyköpings kommun.

Ytterligare en milstolpe är nådd för att kunna påbörja byggnation av Ostlänken, nu när Länsstyrelsen Södermanland godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplan Skavsta-Stavsjö. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning, vilket är planerat till maj 2023.

Du hittar beslutet och godkänd miljökonsekvensbeskrivning på dokumentsidan för Ostlänken, under Nyköping och Aktuella handlingar:Järnvägsplan.

Dokument för Ostlänken

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget.