Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsarbeten i Gerstaberg

1 juli till 5 augusti 2023 arbetar vi på järnvägen vid Gerstaberg, utanför Järna i Södertälje. För att arbetet ska kunna utföras så tryggt och smidigt som möjligt, behöver järnvägen stängas av för pendeltågstrafiken.

Pågående arbeten i Gerstaberg är viktiga förberedelser för Ostlänken. Järnvägsavstängningen är nödvändig för att våra arbeten ska kunna utföras så tryggt och smidigt som möjligt.

Under järnvägsavstängningen förbereder vi för en tillfällig spårförbindelse i järnvägsanläggningen samt förbereder för en skyddsportal till en så kallad fly-over-bro  som ska gå över den befintliga järnvägen. Den kommande skyddsportalen kan liknas vid ett tak/tunnel över järnvägen, så att arbetena med fly-over-bron till stor del kan ske samtidigt som tågtrafiken är igång.

Under denna period är järnvägen avstängd för våra arbeten:

  • Dygnet runt under perioden 1 juli till 5 augusti 2023. Under denna period ersätts pendeltågstrafiken mellan Södertälje C och Gnesta med buss, se SL:s webbplats för information om ersättningstrafik: www.sl.se.

Ostlänken börjar i Gerstaberg

Gerstaberg är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga stambanan, och det görs bland annat med en så kallad fly-over-bro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka 3 kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. Bank innebär ett något upphöjt läge och skärning innebär ett läge strax under omgivande marknivå.

Kontakt

Per-Eric Metso

Telefon: +46 10-123 87 95

Jan-Ove Hagström

Telefon: +46 10-124 19 77