Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplan Bibana Nyköping ute för granskning

Mellan 4 april och 4 maj kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för delsträckan Bibana Nyköping.

Nu startar granskningsperioden för järnvägsplanen Bibana Nyköping. Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön. Under granskningsperioden kan du lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Granskningshandlingar

Du kan ta del av järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning både digitalt och fysiskt:

  • Trafikverkets webbplats - Dokument för Ostlänken, under "Nyköping" och "Aktuella handlingar: Järnvägsplan"
  • Nyköpings kommuns reception, Stadshuset, Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna Strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter

Senast den 4 maj 2023 vill vi ha dina synpunkter med brev eller e-post. Ange ärendenummer: TRV 2018/127685.

 

Kort om Ostlänken i Nyköpings kommun

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Det blir också en cirka 11 kilometer lång ny järnväg via Nyköpings tätort som kallas bibana. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Ostlänken genom Nyköpings kommun är indelad i fem delsträckor:

  • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
  • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
  • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
  • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort
  • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar Nyköpings resecentrum

Kort om delsträckan Bibana Nyköping

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger delsträckan Nyköpings resecentrum som planläggs i en separat järnvägsplan.

Den östra delen av sträcka Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, vid Sjösa. Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg, och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Järnvägen växlar mellan att gå på bro, på bank eller i skärning - för att passa in i landskapet. Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad faunapassage. Syftet är att människor och djur ska kunna korsa järnvägen till friluftsområdet på ett tryggt och smidigt sätt. Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen.