Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplan Skavsta-Stavsjö ute för granskning

Under perioden 3 maj till 1 juni kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för delsträckan Skavsta-Stavsjö i Nyköpings kommun.

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Granskningshandlingar

Här kan du ta del av granskningshandlingarna:

  • På Trafikverkets webbplats: Dokument för Ostlänken, under "Nyköping" och "Aktuella handlingar: Järnvägsplan"
  • Nyköpings kommuns reception, Stadshuset, Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna Strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter

Senast den 1 juni 2023 vill vi ha dina synpunkter. Ange ärendenummer: TRV 2014/72084.

 

Kort om Ostlänken i Nyköpings kommun

Den nya järnvägen genom Nyköpings kommun blir cirka 73 kilometer lång. Det blir också en cirka 11 kilometer lång ny järnväg via Nyköpings tätort som kallas bibana. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum, som ligger centralt i staden där nuvarande station ligger, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats.

Ostlänken genom Nyköpings kommun är indelad i fem delsträckor:

  • Sillekrog–Sjösa, den norra sträckan
  • Sjösa–Skavsta, den centrala sträckan som inkluderar Skavsta resecentrum
  • Skavsta–Stavsjö, den södra sträckan
  • Bibana Nyköping, via Nyköpings tätort
  • Nyköpings resecentrum, den centrala delen av bibanan som inkluderar Nyköpings resecentrum

Kort om delsträckan Skavsta–Stavsjö

Skavsta–Stavsjö är den södra delen av Ostlänken inom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 22 kilometer lång och går till stor del genom skogs- och jordbrukslandskap. Järnvägen går omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Till stor del följer järnvägen väg E4 för att undvika att skapa hinder för människor och djur.